CTIT X EIDTs KMTL กับการร่วมทดสอบ Drone Jammer โดยฝีมือคนไทย…

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 โดยทางบริษัท CTIT (Creative Thinking Innovation Technology) ภายใต้การบริหารของคุณเกียรติศักดิ์ คำวงษา โดยทางทีมงานของบริษัทได้มีการทำการทดสอบร่วมกับทาง ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในโครงการ ที่มีชื่อว่า โครงการทดสอบเครื่องรบกวนสัญญาณอากาศยานไร้คนขับเพดานบินต่ำแบบกระเป๋าและแบบสถานีฐาน โดยมี รศ.ดร.ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์ อาจารย์ประภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้เป็นตัวแทนในการทำวิจัยร่วมในครั้งนี้

โดยตัวเครื่องรบกวนสัญญาณอากาศยานไร้คนขับแบบกระเป๋าและแบบสถานี โดยสามารถเรียกอีกชื่อสั้นๆว่า Drone Jammer ทางตัวอุปกรณ์ Drone Jammer ที่นำมาให้ทางศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ EIDTs KMITL ในครั้งนี้เป็นอุปกรณ์ที่นำมาดัดแปลงและวิจัยพัฒนา อยู่ถึง 2 ปีด้วยกัน Drone Jammer ตัวนี้สามารถปล่อยคลื่นรบกวนสัญญาณในช่วงคลื่นความถี่ 433 MHz 900 MHz 1500 MHz 2400 MHz 5800 MHz ได้ครอบคลุมพื้นที่รัศมี 1 กม. ทั้งแบบกระเป๋าและแบบสถานี

โดยหลักการทำงานของ Drone Jammer นั้นคือตัวอุปกรณ์จะทำการปล่อยคลื่นรบกวนสัญญาณทั้งหมด 5 ความถี่อย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยจะทำการรบกวนครอบคลุมอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโดรนทุกชนิด ยกตัวอย่างเช่น ตัวรีโมทคอนโทรล สัญญาณดาวเทียมระบุตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS) ที่โดรนรับได้ หรือแม้กระทั่งสัญญาณรับภาพที่ถ่ายทอดสดจากตัวโดรนมาให้ผู้บังคับโดรน เป็นต้น ซึ่งเมื่อโดรนที่ถูกสัญญาณจากตัว Drone Jammer รบกวนแล้วนั้น โดรนชนิดนั้นจะทำการลงจอดฉุกเฉิน หรือ ตกลงสู่พื้นดินในทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวคุณภาพของโดรนแต่ละชนิดด้วย Drone Jammer แบบกระเป๋า และ แบบสถานีฐาน นั้นต่างกันในลักษณะของประเภทงานที่ใช้ เช่น แบบกระเป๋าเหมาะสำหรับพกพาไปในบางพื้นที่ได้สะดวก และในแบบสถานีฐาน นั้นเหมาะสำหรับตั้งในพื้นที่เพื่อรักษาความมั่นคง และไม่อนุญาตให้มีการใช้โดรนบินในที่บริเวณนั้น ส่วนประสิทธิภาพ ทั้ง 2 ชนิด มีประสิทธิภาพไม่ต่างกัน

โดยการทดสอบครั้งนี้ทาง EIDTs KMITL ได้มีแผนผังการทดสอบในทั้งหมด 5 แบบ โดยจะมีแผนผังทดสอบตามนี้ 1. การทดสอบการสะท้อน 2. การทดสอบในห้องไร้การสะท้อน 3. การทดสอบในสภาพแวดล้อมจริง 4. การทดสอบอัตราขยายของสายอากาศ 5. การทดสอบแบบรูปการแพร่กระจายคลื่น โดยจะมีผลสรุปการทดสอบและทฤษฏีที่ใช้นำมาทดสอบและอื่นๆตามไฟล์แนบ

การนำไปทดสอบในครั้งนี้ ผลสรุปการทดลองเป็นตัวบ่งชี้ในการที่บริษัท CTIT จะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขปัญหา รวมถึงวิจัยและพัฒนาต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่าง ทั้งนี้ทางบริษัท ได้ขอขอบคุณทาง EIDTs KMITL ทีได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและสนับสนุนให้มีการพัฒนาในด้านของเทคโนโลยีเครื่องรบกวนสัญญาณอากาศยานไร้คนขับเพดานบินต่ำมา ณ โอกาสนี้ด้วย