ประโยชน์ของแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศความละเอียดสูง ในการหาเบาะแสลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายข้ามชายแดนริมน้ำโขง จ.หนองคาย

เนื่องจากปัจจุบันนี้ ด่านศุลกากร จ.หนองคาย ได้พบปัญหาในการนำเข้าและส่งออกของผิดกฎหมาย และสินค้าเลี่ยงภาษี อาทิเช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยานพาหนะ อาวุธ รวมไปถึงของผิดกฎหมายชนิดอื่นอีกมากมาย เป็นต้น โดยคุณเพ็ญพิชชา มณีรัตน์ เจ้าของไร่กาแฟขี้ชะมด Blue Gold เป็นตัวแทนในการนำเสนอการทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศความละเอียดสูงโดยใช้โดรน ให้กับท่าน พ.ต.อ.ณรัชต์พล เลิศรัชตะปภัสส์ นายด่านศุลกากรหนองคาย เป็นตัวแทนรับมอบที่ทำการด่านศุลกากรจังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562

ซึ่งโดรนที่ใช้ในภารกิจครั้งนี้เป็นโดรนที่คิดค้นและผลิตขึ้นโดยบริษัท CTIT (Creative Thinking Innovation Technology) ภายใต้การบริหารของคุณเกียรติศักดิ์ คำวงษา ซึ่งใช้เวลาในการพัฒนาถึง 3 ปีด้วยกัน โดรนตัวนี้สามารถบินได้ระยะทางรวมถึง 110 กิโลเมตร และสามารถบินได้นานได้ถึง 2 ชั่วโมง ยังมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเป็นกล้องถ่ายภาพดิจิตอลเพื่อใช้ในการถ่ายภาพทางอากาศระหว่างทำภารกิจอีกด้วย

ขั้นตอนในการได้มาซึ่งแผนที่ภาพทางอากาศความละเอียดสูงจะมีทั้งหมด 3 ขั้นตอน ในขั้นตอนที่หนึ่ง จะเป็นขั้นตอนในการวางแผนการบินโดยใช้ Software ในการสั่งให้ตัวโดรนบินแบบ Autopilot นั้น เราจำเป็นต้องกำหนดขนาดพื้นที่ ความสูงที่ใช้ทำภารกิจ ความถี่ในการถ่ายภาพระหว่างทำภารกิจ (มีผลเมื่อนำภาพมาต่อกันเป็นแผนที่ใหญ่) และรวมถึงระยะทางรวมของภารกิจนั้น ซึ่งมีผลโดยตรงต่อระยะเวลาบินของโดรนเอง จากนั้นเป็นขั้นตอนที่สอง เป็นขั้นตอนในการระหว่างที่โดรนทำภารกิจ ผู้ควบคุมโดรนจำเป็นต้องดูสถานะต่างๆบนตัวโดรนที่ส่งผ่านตัว Telemetry มายังตัวโปรแกรมที่ภาคพื้น เพื่อความปลอดภัย และหากมีความผิดปกติ ผู้บังคับควบคุมโดรนจะต้องนำเครื่องลงโดยทันที ขั้นตอนสุดท้าย เป็นขั้นตอนในการนำภาพที่กล้องถ่ายภาพดิจิตอลและข้อมูล Log file จากตัว flight controller ของตัวโดรน นำไปต่อภาพโดยผ่าน Software Photogrammetry อีกที เพื่อได้มาซึ่งข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายความละเอียดสูง และจึงสามารถนำแผนที่ไปใช้งานอีกครั้ง ซึ่งรายละเอียดในการทำภารกิจครั้งนี้ คือใช้โดรน 2 ลำ ใช้ระยะเวลาในการบินทั้งหมด 8 วัน จำนวนรอบการบิน 27 รอบ เป็นพื้นที่รวมกว่า 400 ตารางกิโลเมตร และใช้ระยะเวลาในการนำภาพมาต่อเป็นแผนที่อีก

โดยคาดหวังว่าเทคโนโลยีในการใช้โดรนทำแผนที่ภาพถ่ายความละเอียดสูง จะเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลการนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย และ สินค้าเลี่ยงภาษี ให้กับ ด่านศุลกากร จังหวัดหนองคายได้ดียิ่งขึ้น เพราะแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศความละเอียดสูงนั้นมีความละเอียดที่มากกว่า แผนที่ของกูเกิ้ล ถึง 8 เท่า ซึ่งแน่นอนว่าสามารถมองเห็นท่าเรือเล็กตามชุมชนริมแม่น้ำโขง ตลอดเส้นทางที่ต้องสงสัยในการลักลอบขนของสิ่งผิดกฎหมายได้ไม่ยาก รวมไปถึงแผนที่ยังมีการอัพเดทล่าสุด เมื่อเทียบกับของแผนที่กูเกิ้ลเองแล้ว ทั้งนี้ทางหน่วยงาน ด่านศุลกากร จังหวัดหนองคายจึงได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการนำเทคโนโลยีในการใช้โดรนทำแผนที่ภาพถ่ายความละเอียดสูง และทางหน่วยงานจึงได้ใช้เทคโนโลยีนี้ในการนำร่อง เพื่อเป็นประโยชน์กับ หน่วยงานของรัฐอื่นๆในอนาคตอีกด้วย