HORIZON SURVEILLANCE

Horizon คืออากาศยานไร้คนขับที่พัฒนามาจากอากาศยานประเภทปีกตึง ให้สามารถบิน ขึ้น-ลง ในพื้นที่จำกัดและมีระบบที่ใช้งานง่าย สามารถปฏิบัติภารกิจทั้งแบบควบคุมด้วยมือและแบบอัตโนมัติ เพื่อตอบสนองการใช้งานในหลายรูปแบบ

HORIZON MAPPING

    บริษัท ครีเอทีฟ ธิงคิงอินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด สร้างสรรค์พัฒนาการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศความละเอียดสูงโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ(UAV) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในผลิตภัณฑ์งานด้านสำรวจและข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หลากหลาย

บริษัท ครีเอทีฟ ธิงคิงอินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด สร้างสรรค์พัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศความละเอียดสูงมากกว่า Google map ถึง 8 เท่า โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ UAV เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่มีความละเอียดแม่นยำประหยัดเวลาลดต้นทุน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หลากหลาย

DRONESHOT

DRONESHOT

เป็นเครื่องมือรบกวนสัญญาณของโดรนและอากาศยานวิทยุบังคับไร้คนขับมีความสามารถในการติดตามการควบคุมอย่างสิ้นเชิงเมื่ออยู่ในระยะหวังผลสามารถใช้งานได้กับ Drone และ UAV ที่มีขายตามทองตลาด ได้แก่ DJI , Yunneec , Parrot , Autel ,Xizomi ทุกรุ่น
DroneShot ถูกออกแบบมาใหม่ความแข็งแรงทนทานส่วนประกอบทั้งหมดถูกบรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกทนแรงกระแทกส่งมาพร้อมกับแบตเตอรี่

NEWS & EVENTS